‘Anadil Kürt sorununun önemli bir parçası’

  • 19:56 26 Şubat 2020
  • Güncel
ANKARA - HDK’nin anadil panelinde konuşan Prof. Dr. Fatma Gök, anadilin Kürt sorununun önemli bir parçası olduğunu söyledi.
 
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) tarafından 21 Şubat Dünya Anadil Günü kapsamında Tümbel- Sen Genel Merkezi’nde panel düzenledi. Panele Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü, sivil toplum örgütleri de katıldı. HDK Ankara İl Yürütmesi’nden Dilek Yılmaz’ın moderatörlüğünde düzenlenen panele konuşmacılar olarak Prof. Dr. Fatma Gök ile HDP Van Milletvekili Tayip Temel katıldı.
 
Açılış konuşmasını yapan Dilek Yılmaz, Kürdistan ve Anadolu coğrafyasında “tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek dil” sözleriyle halkları yok sayan tekçi politikaların devrede olduğunu söyledi. Dilek, herkesin anadilde konuşma hakkı olduğunu vurguladı.
 
‘HDK eğitimi esas alıyor’ 
 
Daha sonra söz alan Prof. Dr. Fatma Gök, HDK’nin önemine değinerek sözlerine başladı. HDK’nin kuruluş aşamasında özellikle eğitim çalışmalarına dikkat çeken Fatma, “Yıllardır eğitim politikaları çalışmasında çalışıyorum. HDK içinde eğitim komisyonunda yer aldık. Sebahat Tuncel her zaman HDK’nin eğitim komisyonuyla övünürdü. Yeni okulu yaratmak için bulduğumuz ad Halkların Demokratik Okulu idi. Bunu mahallelerde ise Demokratik Eğitim Bahçesi olarak isimlendirmiştik ve biz buralarda çocuk okulları, kadınlar için özel çalışma yürüten mekanlar oluşacak. Kongre eğitimi temel eksen alıyordu” dedi.
 
‘Kültürün kaybolması için dil yasaklanır’
 
Anadilde eğitim konusunun Kürt sorununun çok önemli bir parçası olduğunu söyleyen Fatma, “Bunu ben iki yönden alacağım. Birini pedagojik olarak, diğeri de siyaset olarak. Toplumsal adalet bağlamında düşündüğümüzde eğitim ancak hak kavramıyla adlandırılır. Eğitim süreci insan kişiliğinin tüm yönleriyle geliştirmesi ve doğrudan özgürleştirilmesini etkileyecek bir süreç. Devletin herhangi bir ayrım göstermeksizin nitelikli, parasal anadilde eğitim vermesi gerekir. Kültürün yaşaması için dilin önemi büyüktür. Kültürün kaybolması için dili yasaklar egemenler” diye konuştu.
 
‘Aileler Kürtçe’yi öğretmek için gayret etmeli’
 
Dilin toplumsal kültürel taşıyıcılığı ve aktarımını sağladığını belirten Fatma, bir toplumun kültürünü gelecek nesillere aktarmasında, toplumun tarihinin sahiplenmesinde dilin önemli rolü olduğunu ifade etti. İnsanların duygu, düşünce ve hayat tasarılarını dil ile ifade ettiğini dile getiren Fatma, şöyle devam etti: “Yeni diller öğrenmenin ön koşulu bireylerin anadilini yaşamın her alanında özgürce kullanmasıyla ilişkilidir. Bir çocuğun hem anadilinde eğitim alıp, hem de resmi ideolojinin dilini konuşabilir. Bizi engelleyen siyaset ve tekçi politikalardır. Bunu değiştirmekten başka çaremiz yok. Ailelerin çocuklarına Kürtçe’yi yaşatmak için gayret etmesi ve meseleye ciddi bakması gerekir. Sivil toplumun düzen değişmesini beklemeden, işin bir tarafından tutarak, anadilin gelişmesi için çalışmalar yapmalı.”
 
‘Kürtçe dili Kürt sorunu ile ilişkilidir’
 
Ardından konuşan HDP Van Milletvekili Tayip Temel, anadil sorununun siyasi ve ideolojik boyutuna değindi. Kürtçe konuşarak, söze başlayan Tayip, bir kişinin kendi anadilini konuşup, öğrenmesinin ideolojik bir sorun olduğunu dile getirerek, “Eğer bir insan kendine ait bir ilkesinden vazgeçerse, insanlığından vazgeçer. Kürtçe dilinin sorunu, anadil sorunu ideolojiktir. Kürtçe dili Kürt sorunu ile ilişkilidir. Kimlik sorunu, statü sorunu, varlık sorunu varsa orada anadil sorunu ve kültür sorunu da olur. Bugün mesele kültürel bir mesele gibi tartışılıyor ama bu doğru değil. Kürtçe’ye sahip çıkmak kendi başına politik bir eylemdir. Bu işle mücadele etmenin temelinde politik ve ideolojik bir tutumla olur” dedi. 
 
Kürtçe’nin kaybolmaması için politik ve ideolojik zeminde mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Tayip, “Yeni mücadele zeminleri yaratmak lazım. Kürtler anadilini korumak için savaştı ve bu aşamadan sonra işin inşa boyutu lazım” diye belirtti. 
 
Panel soru-cevap bölümü ardından sona erdi.