‘Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır’

  • 13:32 30 Mart 2020
  • Güncel
ANKARA- Sağlık çalışanlarına konulan Covid- 19 tanısının iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına girdiğini belirten TTB, virüs kapan sağlık çalışanlarının meslekte kazanma güçlerinde kayıp olması durumunda, buna bağlı olarak tazminat süreçlerinin yürütülebileceğine dikkat çekti.  
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık çalışanlarında tespit edilen koronavirüs vakalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sağlık çalışanı olan ya da sağlık hizmetlerinde çalışanların kovid-19 tanısı konmaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek meslek hastalığı bildirimi yapılması gerektiği belirtildi.
 
'Her geçen gün Covid- 19 tanısı konulan sağlık çalışanı sayısı artıyor'
 
Hekimler ve sağlık çalışanlarının giderek daha zor koşullarda sağlık hizmeti sunduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan da yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanının Covid-19 tanısı aldığı bildirildi. Sağlık çalışanları arasında COVID-19 ile bağlantılı olarak gelişen olayların iş kazası olarak bildirimi yapılması gerekiyor. Sağlık sistemindeki Covid-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır” denildi.  
 
‘ Sağlıkçılara Covid- 19 tanısında iş kazası bildiriminde bulunulmalıdır’
 
Açıklamanın geri kalanında şöyle denildi: “Ülkemizin her yanında aralıksız olarak sağlık hizmeti sunan hekimler ve diğer sağlık çalışanları önemli zorluklara karşın hizmet sunmaktadır. Bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanı Covid-19 tanısı almaktadır. İş kazası, işyerinde veya işten kaynaklanan ani bir olayın kişiye zarar vermesi; meslek hastalığı ise işe bağlı maruziyet sebebiyle çalışanda zaman içinde bir hastalığın ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilir. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması arasında bir fark olmaksızın, sağlık çalışanının diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid 19 tanısı alması durumunda da iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunulmalıdır.
 
‘Bildirimlerin yapılması büyük önem taşıyor’
 
Covid-19 ile bağlantılı olarak gelişen olayların iş kazası olarak bildirimi yapılmalıdır. Örneğin, sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışan (güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb.)  birinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması halleri iş kazası bildirimi yapılması gereken durumlardır. İş kazası bildirimi olgunun aktarılması, meslek hastalığı bildirimi ise tıbbi bir durum tespitidir. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle çalışanların meslekte kazanma güçlerinde kayıp olması durumunda, buna bağlı olarak tazminat süreçlerinin yürütülmesi mümkün olabilecektir. Ancak bundan bağımsız olarak, sağlık sistemindeki Covid-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır.”