‘Türkiye salgına karşı önlem almakta gecikti’

  • 19:23 5 Nisan 2020
  • Güncel
AYDIN - SES Aydın Şubesi, Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı önlem alma noktasında geciktiğini söyledi.
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aydın Şubesi, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sağlık emekçilerine yönelik yeterli düzeyde önlem alınmamasına ilişkin yazılı açıklama yaparak, tepki gösterdi. 
 
Sağlık emekçilerinin koronavirüs salgına karşı yeterli korunmadığı vurgusu yapılan açıklamada, “Daha önce yaşanmış SARS salgını gibi deneyimlerden yola çıkarak sağlık çalışanlarının sağlığının salgın sırasında nasıl korunabileceğiyle ilgili planlamalar çok önceden geliştirilmeliydi. Aydın yerelinden baktığımız pencereden aslında tüm ülkenin hali görülmektedir” denildi.
 
Açıklamada sağlık emekçilerine ilişkin tespit ve talepler şu şekilde sıralandı:
 
“* Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını ile ilgili yürütülen süreçte kurumlarda oluşturulan İl Pandemi Kurullarına -talep edilmesine rağmen- SES  ve Türk Tabipleri Birliği dahil edilmemiştir.
 
* İktidarın halka yönelik covit-19 testini hastanelerde yaptırabileceğini söylemesinin ardından kışkırtılmış bir taleple karşılaşılmıştır. Bu talepler ve karantinaya alınan hasta hasta yakınları şiddetin de ötesine geçen canice yöntemlerle sağlık çalışanlarına saldırmıştır. Bu süreçte acilen ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ çıkarılmalıdır.
 
* Sağlık Bakanlığı’nın risk grubu olarak değerlendirip ev izolasyonunu şart koştuğu aynı kriterlere sahip olan sağlık emekçileri ve süt izni kullanan sağlık çalışanları halen hastanelerde çalışmaya zorlanmaktadır. Risk grubunda olan sağlık çalışanlarına adil davranılmalı ve ev izolasyonlarının sağlanması için ücretli idari izinli sayılmalıdırlar.
 
* Gerekli olmadıkça vatandaşların hastanelere ve ASM’lere kendi sağlıkları açısından gitmemesi konusunda sıkça uyarılar yapılmalı, artan şiddet olayları karşısında hastanelerde güvenlik önlemleri daha da ciddiyetle sağlanmalıdır.
 
* Hasta olması beklenmeden sağlık çalışanlarına acil bir şekilde Covid-19 testi yapılmaya başlanmalı ve düzenli olarak sağlık taramasından geçirilmelidir.
 
* Yetkili makamlar evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına, kalabalık konaklamaya imkan vermeden, izolasyona uygun olarak kalabilecek yer ve servis sağlamalıdır.
 
* Mevcut sağlık hizmetleri yetersiz sayıda sağlık çalışanı ile yürütülmekte ve iş yükü fazladır. Çalışan eksikliğinin acilen giderilmesi için ülkemizde yeterince sağlık emekçisi vardır ve görev beklemektedirler. Ataması yapılmayan yüz binlerce sağlık emekçisi, ataması yapılmış ancak güvenlik soruşturması nedeniyle işlerine başlatılmayan sağlık emekçileri, Kanun Hükmünde Kararnamelerle hukuki süreçler işletilmeden ihraç edilen sağlık emekçileri acil bir düzenleme ile ihtiyacı karşılayacak şekilde acilen göreve başlatılmalıdırlar.
 
* Özel hastaneler, olası Covid-19 hastaların testlerini ve bakımlarını ücretsiz yapmalıdır.
 
* Raporlu ilaçların süresi geçmiş bile olsa alınabileceği söylense de, bu tüm ilaçları kapsamamaktadır.
 
* Sokağa çıkma yasağı ilan edilmese bile çıkmak zorunda olan vatandaşların maske, dezenfektan ve eldiven ihtiyacı ilk günlerden itibaren ücretsiz sağlanmalı ve zorunlu tutulmalıydı. Tüm dünyanın salgınla olan mücadelesini izlerken her şeye hazırlıklı olabilmek için zamanımız vardı. Ancak tek ağızdan çıkan genelgeler dışında yerel idareler yönetimler irade gösteremediği için bu tedbirlerin tam anlamıyla alınmasında geç kalınmıştır.
 
* Aydın’da insanların sosyal izolasyonu tam olarak benimsememesi sonucu gerekli uyarılar yapılmasına rağmen vatandaşların uymadığı, güvenlik güçlerinin de yeterli şekilde denetlemediği ve maske-eldiven gibi koruyucu ekipmanları kullanmadığı görülmektedir.
 
* Sosyal yardımlar yapılacağının bildirilmesi üzerine sosyal izolasyon kurallarının bozulduğu özellikle PTT önlerinde aşırı yoğunlukların yaşandığı izlenmektedir. Bu süreçte kesinlikle izolasyon kurallarına uyarak yardımların verilmesi sağlanmalıdır.
 
* 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmakta fakat vatandaşların sosyal, sağlık ve ekonomik ihtiyaçları yetkililer tarafından yeterince karşılanmamaktadır.
 
* Salgın sürecinde çalışmak zorunda olan kurumlarda, fabrikalarda, madenlerde, iş yerlerindeki çalışanların koşulları denetlenmemekte, izolasyon şartlarının gerektirdiği kişisel koruyucu ekipmanları sağlanmamaktadır.
 
* İşçilere yönelik esnek çalışma ya da ücretli izin derhal sağlanmalıdır.
 
* Cezaevleri salgın süresince kendi kaderlerine terk edilmiştir. İktidar hazırladığı infaz paketiyle kendine karşı olanları suçlu saymış, vatandaşına karşı suç işleyeni affetmiştir. İnfaz paketi toplum güvenliğini tehdit eden uyuşturucu, kadına ve çocuğa yönelik istismar ve şiddet suçu işlemiş olanları ve adi suçluları kapsamamalıdır. Asıl olarak ifade özgürlüğünü kullandığı için cezaevlerinde bulunan birçok gazeteci, siyasetçi, öğrenci, sanatçı, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucusu serbest bırakılmalıdır.
 
* Sadece 2020 Mart ayında, korona virüs açıklaması ardından, geçen 20 günlük süreçte 14’ü evinde 21 kadın öldürüldü. Sosyal izolasyon şartlarında kadın ve çocukların güvenliği tam anlamıyla sağlanmalı, 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi acilen ve etkin bir şekilde yürürlüğe geçirilmelidir.
 
* Sosyal yardımlaşmalar acil ve adil bir şekilde yapılmalı, bu tür ihtiyaçlar için insanların dışarıya çıkmaları önlenmelidir.
 
* Vatandaşlar gerekli olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmamalı, eğer kullanacaklarsa maske kullanımı zorunlu tutulmalı, peçete ve dezenfektan imkanları araçlarda sağlanmalı ve bunların sıkı bir şekilde denetimi yapılmalıdır.”