FİDH tutuklu insan hakları savunucuları için kampanya başlattı

  • 11:21 9 Nisan 2020
  • Güncel
 
 
HABER MERKEZİ - FİDH ve üye kuruluşları, cezaevinde bulunan tüm insan hakları savunucularının serbest bırakılması için “#Özgürlükİçin (#ForFreedom)” kampanyasını başlattı.
 
Hızla yayılan koronavirüs salgınının cezaevinde bulunanlara karşı oluşturduğu ciddi tehdit nedeniyle, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve imzası bulunan üye kuruluşları, hükümetlere sorumlulukları altında bulunan tutsakların; güvenlik ve sağlığını sağlama yükümlülüklerini hatırlatarak, tüm insan hakları savunucularının serbest bırakılması için “#Özgürlükİçin (#ForFreedom)” kampanyasını başlattı.
 
FIDH’in başlattığı kampanya ve cezaevlerine ilişkin yaptığı açıklamanın içeriği şu şekilde:
 
“Kovid-19 salgını daha önce benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturduğundan insan hakları savunucularının serbest bırakılması her zamankinden daha acil bir gereklilik haline gelmiştir. Haklarımız ve bunları savunanlar bu pandeminin kayıpları haline gelmemelidir. FIDH ve aşağıda imzası bulunan üye kuruluşları bugün dünya çapında tüm insan hakları savunucularının serbest bırakılması için yeni bir küresel kampanya olan #Özgürlükİçin (#ForFreedom) kampanyasını başlatmaktadır. İnsan hakları savunucuları serbest bırakılmalı ve adaletsizlik, ayrımcılık, şiddet ve diğer insan hakları ihlallerine karşı meşru faaliyetlerini yürütmelerine izin verilmelidir.
 
‘İnsan hakları çalışmaları yürütenler hapishanelerde tutuluyor’
 
Dünyanın dört bir yanında insanlar suç işledikleri için değil insan haklarını savunmak için yaptıkları çalışmaları nedeniyle hapishanelerde tutulmaktadır. ‘Değişimin meşru aktörleri olan insan hakları savunucuları aslında hiçbir şekilde hapsedilmemeliydiler’ diyen FIDH Başkanı Alice Mogwe, ‘KOVİD-19 dünyanın her yerinde hızla yayılırken hükümetler için bu adaletsizliğe son verme ve insan hakları için mücadele verenleri serbest bırakma zamanının artık geldiğini’ belirtmektedir.
 
‘Özgürlüğünden mahrum bırakılan herkes serbest bırakmalıdır’
 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise, ‘Bugün hükümetler, her zamankinden daha da acil bir biçimde, siyasi mahpuslar ile sadece eleştirel ya da muhalif görüşlerini ifade etmeleri nedeniyle tutuklananlar da dahil olmak üzere; yeterli hukuki gerekçe olmaksızın özgürlüğünden mahrum bırakılan herkesi serbest bırakmalıdır’ demiştir. Bu söylenenler küçük yaştakiler, göçmenler, mülteciler, siyasi muhalifler, gazeteciler ve insan hakları savunucuları için de geçerlidir.
 
‘Mahpusun geçici sürekli ya da koşullu olarak serbest bırakılmalı’
 
Böyle bir bağlamda, FIDH ve aşağıda imzası bulunan üye kuruluşları, daha genel bir önlem olarak, halk sağlığı gerekçesi ile çok sayıda mahpusun geçici, sürekli ya da koşullu olarak serbest bırakılması yoluyla hapishanelerdeki doluluğun azaltılması konusunda hükümetlere çağrıda bulunmaktadır. İnsan hakları savunucuları ile birlikte yaşlılar, çocuklar, sağlık sorunu olanlar, düşünce mahkûmları, düşüncelerini ifade ettikleri için tutuklananlar, idari tutuklular, kabahat ya da şiddet içermeyen suçlardan hüküm giyenler, tutuklu yargılananlar ve göçmen toplama merkezlerindekilere öncelik verilmelidir.
 
Alınacak tedbirler
 
Bu konuda alınacak tedbirler, BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi tarafından yayınlanan özel tavsiye ile birlikte mahpusların yeterli düzeyde kişisel hijyen, sağlık ve güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan tedbirleri ayrıntıları ile ortaya koyan Mahpuslara Muameleye Dair BM Asgari Standart Kuralları (Nelson Mandela Kuralları olarak gözden geçirilmiş ve kabul edilmiştir) kapsamında yer alan devlet yükümlülükleri ile uyumlu olacaktır.
 
‘İnsan hakları savunucuları kapsam dışı bırakılmamalıdır’
 
Türkiye, Tunus, Etiyopya, Endonezya, Bahreyn ve Senegal’in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltma ve virüsün yayılmasını önleme amacıyla mahpusları serbest bırakma çalışmalarını memnuniyetle karşılamaktayız. Burada sayılan ülkelere ve diğerlerine derhal serbest bırakılacaklar arasına insan hakları savunucularının da eklenmesi çağrısında bulunuyoruz. Birçok ülke, terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş veya yargılanmakta olan mahpusları serbest bırakılacaklar kapsamına almamakta ve böylece insan hakları savunucularını haksızca üstlerine atılan uydurma terör suçlamalarından dolayı cezalandırmaktadır. İnsan hakları çalışmalarının hiçbir koşulda terörizmle bir arada anılmaması gerektiğinden, insan hakları savunucuları bu türden genellemeler yoluyla kapsam dışında bırakılmamalıdır.”
 
İnsan hakları savunucularının isimleri
 
Kampanya web sitesinde Loujain Al-Hathloul (Suudi Arabistan), Azimjan Askarov (Kırgızistan), Sevda Özbingöl Çelik ve Hasan Ceylan (Türkiye), Yuri Dmitriev (Rusya), Leila de Lima (Filipinler), Pablo Lopez Alavez (Meksika), Khalil Maatouk (Suriye), Narges Mohammadi (İran), Miyan Abdul Qayoom (Hindistan), Nabeel Rajab (Bahreyn), Germain Rukuki (Burundi), Patrick Zaki (Mısır) gibi cezaevlerinde tutulan insan hakları savunucularının isimlerine yer verildi.