Sistematik cinsel istismarda faile ‘sabıkasız geçmiş’ indirimi

  • 09:03 28 Eylül 2020
  • Hukuk
Şehriban Aslan
 
DİYARBAKIR - Yeğeni olan çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan Hasan D.’ye verilen hapis cezasında mahkeme heyeti failin “sabıkasız geçmişini” gerekçe göstererek indirim yaptı.
 
Diyarbakır’da 2013 yılında Hasan D., yeğeni olan çocuğa cinsel istismarda bulundu. İstismarın ortaya çıkması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “zincirleme sureti ile çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “zincirleme sureti ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “zincirleme sureti ile tehdit” suçlarından iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava boyunca görülen altı duruşmanın beşinde fail tutuksuz yargılanırken, geçtiğimiz hafta görülen karar duruşmasında tutuklandı.
 
Ayrı suçlardan ceza istendi
 
Karar duruşmasında iddia makamının verdiği mütalaada, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hazırlamış olduğu heyet raporuna göre, çocukta travma sonrası stres bozukluğu ve büyük derecede depresyon halinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca mütalaada failin alınan savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği görüldü. İddia makamı failin çocuğa, “zincirleme sureti ile çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “zincirleme sureti ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “zincirleme sureti ile tehdit” ve “çocuğu ölümle tehdit etme” suçlarından toplam 38 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
 
Cezalarda indirimler uygulandı
 
Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından;
 
“Sanığın üzerine atılı çocuğa karşı, ‘Vücuda organ sokmak sureti ile çocuğun cinsel istismarı’ suçu işlediği sabit olmakla, çocuğun yaşı, suçun işleniş şekli ve özellikleri, işlendiği zaman ve yer suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı, meydana gelen zarar göz önünde bulundurularak sanığın takdiren alt sınırdan ceza belirlenmek sureti ile 16 yıl hapis cezası cezalandırılmasına,
 
Sanığın çocuğun üçüncü derece kan hısımı olması sebebi ile sanığa verilen yarı oranında artırılmak suretiyle 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 
Sanığın çocuğa karşı cebir kullanmak sureti ile gerçekleştirmiş olduğu anlaşılmakla sanığa verilen cezanın yarı oranında artırılması sureti ile sanığın 36 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 
Sanığın aynı suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçu mağdur çocuğa karşı birden fazla işlediği anlaşılmakla sanığa verilen cezanın takdiren 1/4 oranında artırılması sureti ile sanığın 45 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 
Sanığın sabıkasız geçmişi, lehine takdiri indirim nedeni kabul edildiğinden cezası 1/6 oranında indirilerek 37 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 
Sanığa verilen süreli hapis cezasının 30 yıldan fazla olamayacağı nazara alınarak sanığın 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 
Sanığın ‘cebir ve tehdit kullanmak sureti ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 2 yıl hapis cezası, cezasından bir kat artırım yapılarak 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 
Sanığın üzerine atılı suçu çocuğa yönelik cinsel amaçla işlediği anlaşılmakla cezasında yarı oranında artırım yaparak 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 
Sanığın çocuğa karşı zincirleme olarak işlemesi sebebiyle tayin edilen cezada cezanın takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 
Sanığın duruşmada gözlenen olumlu tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek ceza 1/6 oranında indirilerek sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın tehdit suçundan ise 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.