'Hükümet istismarı tartışmak yerine -mış gibi yaparak gündem bulandırıyor’

  • 10:18 25 Şubat 2018
  • Güncel

 

İZMİR - Cinsel istismar suçlarında sorunun ceza sisteminde mevcut yasaların eksikliğinden çok yasaların uygulanmaması olduğunu söyleyen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beşdaş, "Hükümet istismarı önleyecek tedbirleri tartışmak yerine, iç siyaseti kurtarmaya yönelik popülist politikalar üretiyor, -mış gibi yaparak gündem bulandırıyor" dedi. 
 
AKP hükümeti tarafından çocuk istismarına karşı kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın dışında tamamı erkekten oluşan 6 kişilik komisyon geçtiğimiz hafta ilk toplantısını gerçekleştirmiş, komisyon tarafından çocuk istismarı tasarısında 12 yaşından küçük çocuklara dönük cinsel istismara verilecek cezanın ağırlaştırılması önerisi yapılmıştı. Söz konusu öneri tepkilere neden olurken, hükümet ve bakanlıkların çocuk istismarına karşı herhangi bir stratejiye sahip olmadığını söyleyen  HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beşdaş, istismarı önleyecek tedbirleri tartışmak yerine, iç siyaseti kurtarmaya yönelik popülist politikalar üretildiğini ifade etti.
 
Eksiklik uygulamada
 
Cinsel istismar suçlarında sorunun ceza sisteminde mevcut yasaların eksikliğinden çok yasaların uygulanmaması olduğuna dikkat çeken Meral, cinsel şiddette bir “hoşgörü” halinin olduğunu, mağdurun değil failin koruduğunu söyledi. Erkek egemen bir yaklaşımla aynı eril sistemin yeniden üretildiğini ifade eden Meral, çocukların istismardan korunması için stratejik plan ve projelerin hazırlanması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili tartışmalara sadece bakanlıkların değil barolar, çocuk hakları kurumları, odalar, sivil toplum kurumları ve kadın kurumlarının da dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Meral, Pozantı’da yaşanan cinsel şiddet faillerinin cezasız kalması gibi örneklerin de istismarın artmasına neden olduğunu belirtti.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da içinde olduğu komisyonun henüz hiçbir söz söylemediğini ifade eden Meral, “kimyasal hadım” cezasının yasalara girmesinin cinsel saldırının üstünü örtme ve önlemleri önleyecek düzeyde tartışmama hali olduğunu vurguladı. 
 
'Hükümetin derdi çözüm değil'
 
İç kamuoyundaki tepkilerin Efrîn saldırıları üzerinden minimalize edildiğini söyleyen Meral, şöyle devam etti: “Cinsel istismar neden şimdi gündemde? Aslında hükümet gündemleşmesini istemiyor. Bu biraz  kamuoyunda oluşan duyarlılığının basıncı ile ortaya çıktı. Hem o yönü görmek lazım hem de hükümet çocuk istismarı gibi herkesin karşısında durabileceği bir konu üzerinden konuyla ilgileniyormuş gibi bir hava vermeye çalışıyor ve popülist bir yaklaşım gözetiyor, -mış gibi yaparak gündem bulandırıyor” diye konuştu.