'Sorunların kaynağı erk sisteme karşı İzmirli kadınlar alanlara'

  • 09:01 8 Mart 2018
  • Güncel

 

İZMİR - Kadına yönelik şiddet ve dünyadaki tüm sorunların kaynağının erk zihniyeti olduğunu vurgulayan İzmirli kadınlar, 8 Mart'ta sokağa çıkma çağrısını yineledi. 
 
Kadınların her yerde ve her kesimde ortak acılar yaşadığını söyleyen kadınlar dünyadaki savaşların, yoksulluğun, şiddetin, eşitsizliğin kaynağı olan erkek egemen sisteme karşı sokağa çıkıyor. 8 Mart'ta Alsancak'ta buluşacak İzmirli kadınlar, tüm kadınları da yanlarına çağırdı. 
 
'Kadınlar alışveriş için değil haklarını haykırmak için sokaklara çıkmalı'
 
Kapitalizmin kadını alışveriş kültürü ile şekillendirerek yeniden bir meta haline getirmek istediğini söyleyen Ege Üniversitesi öğrencisi Zülal Ural, vitrinlerdeki "8 Mart indirimlerini" manidar bulduğunu söyledi. Zülal kadınların 8 Mart'ta sokaklara alışveriş için değil haklarını haykırmak için çıkmaları gerektiğini belirterek bu günün tarihsel içeriğinin boşaltılmasına karşılık kendi günlerine sahip çıkmaya çağırdı. 
 
'Cinsiyetçi müfredata karşı alanlara çıkılmalı'
 
Kadına ve çocuğa yönelik birçok şiddet çeşidinin erkeğin zihniyetinin değişmesiyle son bulacağını belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Ezgi Ulusoy, kadına yönelik her türlü hak ihlalinin önlenebilmesi için daha çok çalışma yapılması ve alanlara çıkılması gerektiğini söyledi. Ezgi, eğitim sisteminin erkek egemen bir zihniyetle oluşturulduğunu belirterek sosyal hayatın her yerinde olduğu gibi üniversitelerde de kadınların ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. İlkokuldan beri müfredatın hep cinsiyetçi bir yaklaşımla hazırlandığını ve kadınların dahi fark etmediği bir ayrımcılığın içinde olduğunu ifade eden Ezgi, cinsiyet ayrımcılığına karşı öncelikle kadınların susmaması gerektiğini söyledi.
 
'Çocuklarımızın geleceği için kadınlar alanlara çıkmalı'
 
Kadınların kendi özgürlüğü, çocukların geleceği için 8 Mart'a katılması gerektiğini belirten Melek Bilgili de eylemliliğin kadının sesini ve var olduğunu ortaya koymak adına çok önemli olduğunu söyledi. Kadınlar hareket ettikçe daha özgür olacağını söyleyen Melek, bütün kadınları 8 Mart'a çağırdı.
 
'Bütün kadınların sorunu erkek sisteme karşı kadınlar alanlara'
 
Kadınların babaları, erkek kardeşleri ve oğulları tarafından zulme uğradığını söyleyen Fatma Yetim de her kesimden kadının ortak zulme uğradığını, aynı şiddete maruz bırakıldığını söyledi. Fatma, kadınları her türlü ayrımcılığa karşı, zulmün kaynağı olan sisteme ve erkek anlayışa karşı alanlara çağırdı.