Yasa teklifiyle aba altından sopa gösteriliyor: Mücadelemiz sürecek

  • 09:03 19 Kasım 2018
  • Emek/Ekonomi
MERSİN - AKP'nin sağlıkla ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifinin güvencesizliği dayattığını ve ihraç edilmeyen sağlıkçılara da "aba altından sopa göstermek" anlamına geldiğini belirten SES Mersin Şube Eşbaşkanı Özge Göncü, "Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecek" dedi. 
 
AKP'nin sağlıkla ilgili düzenlemeleri içeren ve "Sağlıkta şiddet yasası" olarak bilinen 44 maddelik "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 22 maddesi muhalefetin ve sağlık emekçilerinin itirazlarına rağmen Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa teklifinden özellikle ihraç edilen hekimlerin çalışmasını yasaklayan 5. madde 11 saatlik tartışmanın ardından usulsüz biçimde kabul edildi. Bunun üzerine muhalefet partilerinin milletvekilleri tutanak tutarak maddenin yeniden görüşülmesini sağladı. Komisyonun son toplantısında tartışmalı 5. Madde yeniden görüşülerek, "Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek" düzenlemesiyle kabul edildi
 
'Yıpranma payı yüksek bir meslek' 
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şube Eşbaşkanı Özge Göncü, sağlıkta şiddet meselesinin temel gündemleri olduğunu vurgulayarak, yasa teklifini değerlendirdi.
 
Seçim vaatleri ile sağlıkta kısmi düzenlemelerin yapıldığını belirten Özge, "Sağlık politikalarında üzerinde durduğumuz iki önemli mesele var; birincisi sağlıkta şiddet ikinci ise yıpranma payıdır. Son dönemde seçim vaatleri ile birlikte kanunlarda belirli değişiklikler oldu ya da olma çabası içerisine girildi. Yıpranma payı geldi ama çok yetersiz bir yıpranma payı geldi, geçmişe yönelik değildi. Bu yüzden bizi tatmin etmedi. Sağlık alanında çalışmak çok fazla yıpranmayı içeren bir durum" dedi.
 
'İnsan odaklı sağlık istiyoruz'
 
Sağlıkta şiddetin geniş bir kavram olduğunu ifade eden Özge, caydırıcı bir sağlık yasası talebini yineledi. Özge, "Sağlıkta şiddet dediğimiz şey çok geniş bir kavramdır. Bizim savunduğumuz insan odaklı bir sağlık anlayışının olması ancak yürürlükte olan sağlık anlayışı rant ve para odaklıdır. Bu sağlık anlayışı yüzünden halk ile sağlık çalışanının karşı karşıya gelmesiyle sağlıkta şiddet ortaya çıkıyor. Aslında bu gerilimin devlet politikaları ve onun kurduğu mekanizmaları tarafından giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz çünkü bu devletin yükümlülüğüdür. Bu sebeple de caydırıcı bir sağlık yasası ve önleyici mekanizmaları da içeren bir sağlık yasası talebimiz çok uzun zamandır var" şeklinde konuştu.
 
'Masumiyet karinesinin ihlali söz konusu'
 
5. maddeye ilişkin konuşan Özge, ihraçlarla hak ihlallerinin yaşandığını belirterek şunları kaydetti: "Aynı zamanda şöyle bir şeyde var, ihraç ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle başlayamayan arkadaşlar için ki bu arkadaşların üzerine atılı suçu bilmiyoruz dolayısıyla masumiyet karinesinin (suçu kanıtlanana kadar suçsuzdur) ihlali var. Yine savunma hakkının engellenmesi var çünkü üzerlerine atılı suç bilinmediği için. Böyle temel şeyler ile birlikte aslında güvencesizliği de besleyen, bize de yani henüz ihraç edilmemişlere de aba altından sopa gösteren bir maddedir bu. Biz bu maddeye bu nedenlerden kaynaklı karşı çıkıyoruz. Bu tasarı gündeme geldiğinden beri TTB, SES ve irtibatta olduğumuz diğer sağlık örgütleri ile birlikte çeşitli eylemler örgütledik."
 
'Mücadelemiz sürecek'
 
Özge, yasaya karşı sokaklarda çalışma yürüttüklerini, Meclis'te görüşmeler, faks eylemleri, sokak eylemleri, iş yerlerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sağlıkta şiddete ve yıpranmaya karşı mücadelemizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.