'Sermayenin yedek iş gücü olmayacağız'

  • 09:03 17 Aralık 2018
  • Emek/Ekonomi
DERSİM - Ekonomik krizin getirmiş olduğu yoksulluktan en fazla kadınların etkilendiğini belirten KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, “Yoksulluğun ve krizin yükünü de kadının omuzlarına yıkmaya çalışıyorlar. Bizler ne sermayenin yedek işçi gücüyüz ne de bu şiddetin bir parçası olacağız. Eşit hak mücadelesini de sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.
 
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de kapitalist hegemonya derin bir kriz içerisine girmiş durumda. Türkiye ise, AKP iktidarı ile birlikte son yılların en derin ekonomik krizini yaşıyor. Bu krize büyük pencereden bakmak gerektiğini söyleyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Elif Çuhadar, krizin en büyük yükünü kadınların çektiğine dikkat çekti.
 
‘Kadınlar işsiz kalma korkusuyla mücadelenin dışında kalıyor’
 
Kapitalizmin kendini tekrar yenileyebilmesi ve bu krizden sermaye değişimiyle çıkmasının hedeflendiğini belirten Elif, “Çalışma yaşamındaki esneklik giderek artıyor. Bu esneklik zamanın, mekanın, ücretin ya da patronun durumuna göre her an değişebiliyor. Bu da güvencesiz bir çalışma, kadının geleceğini planlamaktan yoksun yaşamını anlık kararlar halinde kendisini konumlandıramaması ve planlayamaması gibi sorunlara yol açıyor. İktidar tarafından güvencesiz çalışmanın yaygınlaşmasıyla beraber kadın işsiz kalma korkusuyla da kendisini mücadelenin dışına atıyor. Buda mücadelenin büyütülememesi gibi sorunlara yol açıyor” ifadelerini kullandı.
 
‘Kadınlar krizin farkında’
 
Ülkede anti demokratik uygulamalar ve muhafazakarlaşan politikaların giderek ağırlaştığına işaret eden Elif, bunun yanı sıra kadınların var olan haklarında da geriye gidişlerin yaşandığını söyledi. Elif, “Biz kadınlar, hem çalışma koşullarından hem ülkenin içerisinde bulunduğu demokratik ortamdan kaynaklı yaşam alanlarımızın daraldığına tanıklık ediyoruz. Ekonomik krizi ve yoksulluğu en ağır yaşayanlar olarak krizin farkındayız ve mücadeleyi buradan büyütmek gerektiğini biliyoruz” dedi. 
 
 ‘Krizin yükünü de kadının omuzlarına yıkmaya çalışıyorlar’
 
Ekonomik krizin en fazla kadınları etkilediğini vurgulayan Elif, bu krizin aynı zamanda kadına sistematik bir şiddet olarak geri döndüğünü dile getirdi. Yoksulluğun ve krizin yükünün de kadınların omuzlarına yıkılmaya çalışıldığını aktaran Elif, “Kadın hem çalışma alanının dışına sürükleniyor hem de ekonomik krizin getirmiş olduğu yoksullukla baş etmesi isteniyor. Biz kimsenin hayata geçirdiği krizin bedelini ödemeyeceğiz. Bu sebepten ötürü kazanımlarımızdan ellerini çekerek, ülkenin girdiği krizi nasıl düzeltiriz diye düşünsünler” diye konuştu.
 
‘Eşit hak mücadelesini de sonuna kadar sürdüreceğiz’
 
Elif, son olarak şunları kaydetti: “Biz kadınlar en önemli öznesi olarak bu mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü bu yükü de kadınların sırtına yıkarak çıkmanın planlandığını biliyoruz. Ne sermayenin yedek işçi gücüyüz ne de bu şiddetin bir parçası olacağız. Hem fiziksel hem ekonomik şiddetin karşısındayız. Bu mücadeleyi yürütürken eşit hak mücadelesini de sonuna kadar sürdüreceğiz.”