7 Mart 1986: ‘CEDAW uygulansın’ kampanyası kapsamında imzalar Meclis’e verildi

  • 11:50 7 Mart 2019
  • Tarihte Bugün
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi CEDAW), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 18 Aralık 1979’da kabul edilmiş, Türkiye ise sözleşmeyi 1985’te imzalamıştı. Şirin Tekeli’nin önerisiyle harekete geçen feministler, anayasada, yasalarda ve uygulamada sözleşmeye uygun değişikliklerin yapılması talebiyle dilekçe kampanyası başlattılar. Zeynep Oral, Meral Tamer gibi gazeteci kadınların da desteği alınarak yapılan kampanyanın örgütlenmesine, yeni kurulan Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği de katıldı. 
 
Dilekçe elden ele ulaştırıldı ve yaklaşık 3 bin kadının imzasıyla 7 Mart 1986’da Meclis’e verildi. 12 Eylül koşullarının sürdüğü, Aydınlar Dilekçesi davasının devam ettiği bir dönemde yürütülen bu kampanya, feminizmin daha fazla kadına ulaşmasını sağladı ve meşruiyetini arttırdı. Sonrasında gelen kampanyalar ve eylemler için ön açıcı oldu. 
 
Dilekçede yer alan taleplerden bazıları şöyleydi:
 
“*Medeni Kanun’un, kadınları kocalarına tabi olmaktan çıkararak ailenin sorumluluğuna eşit katılabilen eşler konumuna getirilecek biçimde yeniden düzenlenmesi, 
 
*Çalışma hakkından kadınların tam ve eşit olarak yararlanmalarını önleyen uygulamalara son verilmesi, 
 
*Kırsal kesimde kadınların çalışmalarının karşılığını tam olarak alabilmeleri ve sosyal güvenlikten yararlandırılmaları, 
 
*Ev dışında çalışmak isteyen kadınların çocuklarını bırakabilecekleri kreşlerin tüm işyerlerinde kurulmalarını mümkün kılacak yasal düzenlemelerin yapılması.”
 
Kaynak: Çatlak Zemin