Efrîn halkı şehir savaşına hazır!

  • 09:05 12 Mart 2018
  • Kadının Kaleminden

 

"Bir halk destanı daha da derinleşiyor ve görkem kazanıyor. İnsanlığa hakikat yolunda yeni bir yol gösteriyor. Ama faşistler ve arkalarındaki güçler ne yapıyor ne yapacak. Acizliklerini ve utançlarını nasıl gizleyecek, gizleyebilecekler mi?"
 
Sinem Adalı
 
Efrîn ve çağın direnişi
 
Efrîn ve destan
 
Efrîn ve işgal 
 
Efrîn ve Kadınlar 
 
Emsalsizdir çağın direnişi! 
 
Tüm diller, tüm duygular, tüm benlikler, tüm Kürtler ve insanlık aleminin tek gündemi Efrîn direnişidir. Direniş yeni bir safhaya geçti direniş yeni bir boyut kazandı ve direniş şehre taşınıyor. Halk ayakta, katliamlara aldırmıyor çağın direnişini ve kendi öz evlatlarının kahramanlıklarını selamlıyor. Çünkü dünyada emsal teşkil etmeyen bir direniş ve başkaldırıştır bu... 
 
Evet halk ve direniş, faşistler ve katliam ne kadar da zıt ve iki uç kavram. Bir halk kahramanlıkları ile tarih yazacak bir diktatör ve arkasındaki güçte tarihte Hitler Faşizmini unutturacak türden bir barbarlıkla anılacaktır. Sonuçta bu savaşın kaybeden tarafı direnenler değil, zorbalar olacak... 
 
Efrîn Vietnamlaşıyor
 
Vietnam mı dense, başka bir şey mi bilmem, ama çağın direnişi tüm direnişleri sollayacak kadar onurlu, soluyacak kadar kararlı ve soluyacak kadar ısrarlı. Çünkü bu direnişin adı "Çağın Direnişi"...
 
Halk "Gerekirse toprak yiyeceğiz, ama asla yurdumuzu bırakmayacağız. Evlerimiz de yıkılsa ev yapsak da yapmazsak da biz direneceğiz. Ve sonuna kadar onurumuzla yaşayacağız" diyor. 
 
Onur nedir? Özgürlüktür, inandığın ilkelerden asla taviz vermemektir. Onur gelecektir, onur umuttur onur her şeydir. Burada bir Çin Atasözünü hatırlamakta yarar var. "Parasını kaybeden bir şeyini kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden çok şey kaybetmiştir. Onurunu kaybeden her şeyini kaybetmiştir" denmektedir.
 
Efrîn insanlığın mücadele Mabedi... 
 
Evet Efrîn halkı da bunun bilincinde farkında ve ayırdında. Onun için onurunu korumak ve savunmak için en kutsal varlığını feda etmeye hazır. Evler yıkılıyor, talan ediliyor, çocukları yaşamını yitiriyor. Vahşice barbarca uçaklarla katlediliyor. Ama onurunu kaybetmemek için direniyor. Baş kaldırıyor ve kazanıyor. Efrîn demokratik güçlerin ve tüm insanlığın mabedi mücadele mirası insanlık umudu.
 
Yediden yetmişe herkes direnişe hazır
 
Bugün Türk Ordusu ve ona bağlı güçlerin Efrîn'e iki kilometre yaklaştıkları haberini aldık. Bunu ilk duyuran halk oldu. "Düşman geliyor, ama biz bir yere gitmiyoruz, gitmeyeceğiz" dendi. Devamla şunları da eklediler. "Biz başka halklar gibi gider başka ülkelerine kapılarında dilencilik yapmayacağız. Biz buradayız ve burada olacağız. Halk orada ve direnişte. Halk şehir savaşına hazır. Ama onursuz güçler ve arkasındaki güruhlar ne tür çirkeflikleri yaşamaya ve yaşatmaya hazır. Bir halk destanı daha da derinleşiyor ve görkem kazanıyor. İnsanlığa hakikat yolunda yeni bir yol gösteriyor. Ama faşistler ve arkalarındaki güçler ne yapıyor ne yapacak. Acizliklerini ve utançlarını nasıl gizleyecek, gizleyebilecekler mi?"
 
Büyük küçülmüş güçler
 
Bugün Efrîn ve Rojava’da pay kapma savaşında olan büyük ve küçülmüş güçler kendi hesaplarını çıkar temelli emellerini halkın canının çok çok üstünde tutuyorlar. Bu coğrafyanın yer altı ve yer üstü zenginliklerini nasıl paylaşacaklarının hesabını yaparken, bir halk katliamla yüz yüze ve direnişte. Tarih bu güçleri de esas katiller gibi yargılayacaktır.