13/06/2020
14:49 Ti heta ke nêwanê derbaz mebe 'Wa kuçeyanê Sûrî pak bikerê'
08/06/2020
13:52 Ti heta ke nêwanê derbaz mebe Xoza bi xemlê xo merdiman sermest kena
06/06/2020
14:34 Ti heta ke nêwanê derbaz mebe Rêşta destê cinîyan de newe ra gane bena
20/04/2020
14:05 Ti heta ke nêwanê derbaz mebe 'Hewce bikero ma do verê meclîs û zîndanan de roşê'
02/04/2020
14:11 Ti heta ke nêwanê derbaz mebe ‘Semedê şar bê nan nêmano ma her roje xebityenê’