Akdeniz Fokları’nın yaşam alanı tehdit altında: Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz

  • 09:04 25 Haziran 2019
  • Ekoloji
Melike Aydın
 
MUĞLA - Bodrum’da nesli tükenmekte olan Akdeniz Fokları’nın yaşam alanı olan Küdür Yarımadası’nın yapılaşmasına karşı oluşturulan Küdür Platformu hukuk mücadelesini sürdürüyor. Platform üyesi Umay Karabaş, “Halkın desteğiyle de burada yapılaşmaya izin vermeyeceğiz” dedi. 
 
Muğla Bodrum’da nesli tükenmekte olan Akdeniz Fokları’nın yaşam alanı olan 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı Küdür Yarımadası yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya. Yarımada’da daha önce sökülen iskeleler, Dodo Beach adlı işletmeci tarafından yeniden inşa edildi ancak ruhsatları olmadığı için şu an işletilmiyor. Aralarında Kent Konseyi Köy Çalışma Grubu, TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Şubesi ve Doğa Derneği’nin de bulunduğu Küdür Platformu, yapılaşmaya karşı mücadele ediyor.
 
Yaşam savunucuları, yapılaşmanın önüne geçmek ve Küdür’de koruma planı çıkarmak için Küdür Çalıştayı düzenledi. 
 
Arkeolojik sit alanı yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya
 
Platformda yer alan Umay Karabaş, 1. derecede arkeolojik, doğal sit alanı ve meralık bölge statüsündeki bölgenin yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yarımada’nın Alacain Bölgesi’nde ruhsatları olmadığı için işletilmeyen yeni bir beach clup ve iskele çalışması olduğunu kaydeden Umay, işletme hakkında yıkılma kararları olduğunu aktardı. 
 
İskeleye izin verildiği sürece adanın yapılaşmaya açılacağına dikkat çeken Umay, Yarımadayı küresel ölçekte yok olma tehlikesi altındaki Akdeniz Fokları için korumak istediklerini dile getirdi. Umay, “Burası onların evi. Günlük seyahat mesafeleri 50-60 kilometreyi bulabiliyor. İnsan baskısından uzak olmaları gerekiyor. Foklar hem kara hem denizde yaşıyorlar. Ayrıca burası arkeolojik sit alanı, tarihi Leleglere, Erken Roma ve Bizans’a dek uzanıyor. Yakında Adnan Diler’in sadece Küdür Yarımadası’nın arkeolojik yapısını anlatan bir kitap çıkacak. Küdür, küçük ama arkeolojik fauna ve flora olarak koruma sebebi” dedi.
 
‘Kıyının eski haline getirilme kararı alındı’
 
Sivil yurttaşların başlattığı ve ardından Küdür Platformu’na dönüşen örgütlülüğün başlattığı hukuki sürçler devam ediyor. Bundan sonra olası yapılaşma tehdidine karşı koruma planının çıkarılması gerektiğinin altını çizen Umay, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ile dirsek temasında olunduğunu, Bodrum’da kalan son lagün olan ve endemik hurma ağaçlarının bulunduğu Gölköy Sulak Alanı Koruma projesi içinde de yer aldıklarını söyledi. En az 4 mevsim ve yaklaşık 5 yıl kadar süren koruma planı çalışmalarının kalıcı önlemler alacağını belirten Umay, “Milli Emlak’ın Alacain Bölgesi’ndeki meralık alanın değişmesi yönündeki başvuruyu Danıştay reddetti. Tekrar mera olarak tescillendi. Kaymakamlık, Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın iskele ile Bodrum Su Altı Arkeolojisi Müzesi Müdürlüğü’nün raporu istendi. Raporda da, su altı çalışmaları ve daha önceki doktora tezi örnek verilerek arkeolojik sit alanı olduğu tescilledi. Son verilen karar kıyının eski haline getirilmesi” diye belirtti. 
 
Küdür’de yurttaşların duyarlı olduğunu ve hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceklerini vurgulayan Umay, çok iyi çalışılmış envanter ve taksonomi olursa olası bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna da itiraz haklarının olacağını ifade etti.