KESK İzmir Şubeler Platformu taleplerini sıraladı

  • 20:01 16 Temmuz 2019
  • Emek/Ekonomi
İZMİR - KESK İzmir Şubeler Platformu düzenlediği basın açıklamasında KHK’lerle getirilen düzenlemelerin çalışma yaşamını güvencesizleştirdiğini belirterek, 2020-2021 dönemi için toplu sözleşme taleplerini duyurdu.
 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)İzmir Şubeler Platformu Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri ve 2020-2021 dönemi taleplerini duyurmak amacıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Emek ve Demokrasi Güçleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaşın katıldığı basın açıklamasında “OHAL KHK’leri iptal edilsin, hukuksuz ihraçlar işlerine geri dönsün, grevli sendika hakkı ve özgür bir toplu sözleşme için birleşelim kazanalım” pankartları açıldı. Basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven okudu.
 
‘KHK’lerle getirilen düzenlemeler çalışma yaşamını güvencesizleştirdi’
 
Açıklamada 2012 yılından bu yana yapılan Toplu Sözleşmelerde hiçbir temel sorunun çözülmediği ekonomik kriz, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) kalıcı hale getirildiği düzenlemelerin çalışma yaşamını daha da güvencesiz hale getirdiği, yaşanan sorunları daha da derinleştirdiği belirtildi. 
 
KESK ve üye sendikaları olarak toplu sözleşme sürecinde de güvenceli istihdam, güvenli gelecek ve gerçek bir toplu pazarlık hakkı için mücadelelerini sürdürecekleri belirtilen açıklamada talepler şöyle sıralandı:
 
“* Kadınların sürekli ve güvenceli işlerde istihdamının sağlanmasını,  ayrımcılığın son bulmasını istiyoruz.
 
* Grevli Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Özgürlüğü İstiyoruz
 
* İnsanca Yaşanabilir bir ücret istiyoruz
 
* Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini,
 
* Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim olan yüzde 15 oranın uygulanmasını,
 
* Tüm lisans ve ön lisans mezunu kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3 bin 600’e çıkarılmasını, bunun dışında kalan kamu emekçilerinin mevcut ek göstergelerinin 800’er puan artırılmasını,
 
* Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına sınavsız atanmalarını, ek gösterge konusunda en mağdur kesim olan Yardımcı hizmetlilere ek gösterge cetveli çıkarılmasını,
 
* Hangi ad altında olursa olsun tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,  mevcut emekli maaşlarının artırılmasını, Emeklilikte Yaşa Takılma (EYT) haksızlığına son verilmesini,
 
* Mahkeme kararı olmadan, hukuksuz bir şekilde KHK ile ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini,
 
* 0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için tüm kamu kurumlarında tam gün hizmet veren ücretsiz kreşler açılmasını istiyoruz.”