Emek ve Demokrasi Platformu: Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!

  • 14:11 13 Aralık 2019
  • Emek/Ekonomi
DİYARBAKIR - Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem ve KESK üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu’nun gerçekleştirdiği açıklamada, “Eşit, özgür, insanca ve barış içerisinde yaşayacağımız bir ülke ve dünyayı için mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.
 
Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu, Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem ve KESK üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya platform üyeleri katıldı. Açıklamanın Türkçesini Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, Kürtçesini ise Diyarbakır Tabip Odası üyesi Elif Turan okudu.
 
‘Gözaltılar adaletsiz uygulamaların son örneği’
 
Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem ve KESK üyelerinin gözaltına alınma biçiminin “her gün katmerleşen antidemokratik adaletsiz uygulamaların son örneği” olduğunu söyleyen Elif Turan, gözaltıların yaşanan hukuksuzlukların boyutunu da gösterdiğini belirtti. Elif, “Haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız yaşamları boyunca halkın sağlık hakkına sahip çıkmış, mesleki faaliyetlerinin yanında barış ve demokrasi mücadelesi sürdürmüşlerdir” diye konuştu.
 
‘Herkes her an hedef haline gelmektedir’
 
Halkın seçtiği belediye eşbaşkanlarının ardından sıranın hekimlerin seçtiği oda başkanlarına geldiğine değinen Elif, ülkedeki demokrasisinin geldiği noktayı kaygıyla izlediklerini kaydetti. Elif, “Her geçen gün baskıların arttığı, emeğe, emekçiye ve emek mücadelesine yönelik saldırıların yoğunlaştığı, savaş politikaların tırmandırıldığı, hukuk ve adaletin yok edildiği bugünlerde, akademisyenlerden meslek örgütü yöneticilerine, seçilmiş belediye eşbaşkanından en temel ifade ve gösteri hakkını kullanan vatandaşlara kadar herkes her an hedef haline gelebilmektedir” dedi.
 
‘Mücadele etmeye devam edeceğiz’
 
Elif açıklamanın devamında şunları ifade etti: “Tüm baskılara rağmen şartlar ne olursa olsun emek mücadelesini, mesleki değerlerimizi ve toplumun barış ve demokrasi içinde sağlıklı yaşama hakkını savunmak en temel görevimizdir. Tıpkı hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan arkadaşlarımız mücadele ettiği gibi bizler de eşit, özgür, insanca ve barış içerisinde yaşayacağımız bir ülke ve dünyayı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Emek, demokrasi, barış ve sağlık hakkı mücadelesi yürüten gözaltındaki arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.”