Sağlık meslek örgütleri: Çığlığımızı duymak istemediler

  • 17:40 22 Ocak 2021
  • Emek/Ekonomi
ANKARA - Özlük hakları için seslerini duyurmak isterken gözaltına alınan sağlık emekçilerinin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunan sağlık meslek ve emek örgütleri, talepleri kabul edilene kadar mücadele edeceklerini belirtti.
 
Sağlık emekçileri, özlük haklarının ve taleplerinin karşılanması için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi önünde yapmak istedikleri açıklamaya yönelik polis saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında polis saldırısından dolayı eylemde okunamayan basın metni okundu. 
 
'Gözaltına alınan emekçiler serbest bırakılsın'
 
Açıklamada konuşan SES Genel Sekreteri Pınar İçel, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan eyleme yönelik polis saldırısında  SES Ankara Şube Eşbaşkanları Nazan Karacabey ile Kubilay Yalçınkaya, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Delice,  SES önceki dönem Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, Mahmut Konuk, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve işyeri temsilcileri Ayşe Uğurlu ile Dev Sağlık-İş Örgütlenme Uzmanı Osman Çokaman’ın gözaltına alındığını belirterek, gözaltına alınan sağlık emekçilerinin bir an önce serbest bırakılmasını istedi. 
 
‘353 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yaşamını kaybetti’
 
Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin uzun yıllar boyunca yaşadığı sorunların Covid-19 pandemisi süresince katlanarak artığına dikkat çeken Pınar, “Pandeminin başından beri sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek meslek örgütleri olarak ortak taleplerimizi sürekli dile getirmekte, pandemi yönetiminin mevcut haliyle sorunlarımızı büyüttüğünü ifade etmekteyiz. Pandemi süresince güvenli çalışma ortamlarının sağlanamaması, pandemi sürecinin iyi yönetilememesi nedeniyle bugüne kadar 353 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yaşamını kaybetmişken, 150 binden fazlası hastalanmıştır. Tüm bunlardan ötürü öfkeliyiz; ‘Yaşatmak ve yaşamak istiyoruz’ diye haykırdık, çığlıklar attık sesimizi duymak istemediler” denildi.
 
Pınar açıklamanın devamında acilen çözülmesi gereken sorunları şöyle sıraladı:
 
“* Covid’in iş kazası ve meslek hastalığı olarak sayılmasına dönük yapılacak düzenlemede, illiyet bağı aranmadan, düzenleme tüm iş yerlerini ve tüm sağlık emekçilerini kapsamalı,
 
* Ek göstergeye ilişkin biz sağlık emek ve meslek örgütlerinin talebi karşılanmalı,
 
* 5 yıla 1 yıl olacak şekilde ve kapsamı genişletilerek yıpranma payı düzenlenmeli,
 
* Haklarında memuriyete engel teşkil edecek kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri görevlerine iade edilmeli,
 
* Farklı istihdam rejimlerine son verilerek kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalı, sağlık ve sosyal hizmet emekçisi sayısı arttırılmalı,
 
* Yurttaşların sağlık hakkına erişimini sağlamak için Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde ve Merkezlerde pandemi koşullarına uygun teknik ve fiziki düzenlemeler bir an önce yapılmalı, bu konuyla ilgili program ve çalışma takvimi paylaşılmalıdır. 
 
* İş yükümüz azaltılarak, pandemi döneminde çalışma süresi yeniden düzenlenmeli,
 
* Hemşirelik meslek yasası uygulanmalı ve diğer sağlık meslek mensupları için kendilerine özgü meslek yasaları çıkarılmalı,
 
* İş hukukuna uygun 7 ile 24 ücretsiz kreş hakkımız sağlanmalı,
 
* EYT sorunu acilen çözülmeli,
 
* Mobbinge karşı etkin mücadele edilmeli,
 
* Sağlıkta şiddeti sona erdiren etkin önlemler alınmalı,
 
* Analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılmalıdır.” 
 
Açıklama metninde imzası bulunan sağlık meslek örgütleri şöyle: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası (ATO),  Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Yurt-Sağlık Sendikası ve KESK Ankara Şubeler Platformu.