Sığınma evinin adresi şiddet uygulayan erkeğe verildi

  • 11:11 3 Haziran 2020
  • Güncel
HABER MERKEZİ - Evli olduğu erkek tarafından şiddete maruz kalan kadın, başvurduğu polis tarafından sığınma evine yönlendirildi. Ancak, karakolda görev yapan komser tarafından evli olduğu erkeğe sığınma evinin adresi verildi.
 
Erkek şiddetine maruz kaldığı için sığınma evine yönlendirilen kadının, kaldığın sığınma evinin adresinin polis tarafından evli olduğu erkeğe verildiği öğrenildi. Yasalarla da güvence alınan, adres gizliliği kararına rağmen şiddete maruz bırakılan kadının adresini ifşa eden resmi kuruluşların yetkilileri için Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ağır ceza verilir.
 
Kadınlar için hayati öneme sahip olan ve iktidar tarafından yürürlükten kaldırılmak istenen 6284 sayılı kanunun 8. maddesine göre, gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 
Mor Çatı, konuya dair Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "İlgili yönetmelikte belirtildiği üzere sığınakların adresi, telefon numarası, kadınların, çocukların ve sığınak çalışanlarının kişisel bilgilerinin gizli tutulması esastır. Bütün ilgililer bu gizliliğin korunmasından sorumludur. Görev ihlali yapan, gizliliği ihlal eden personel hakkında işlem yapılmalıdır."