SES: Hastanelerin yüzde 51’inde vaka sayısı arttı

  • 15:39 10 Temmuz 2020
  • Sağlık
ANKARA - SES’in 51 kentteki 243 hastanede yaptığı anket çalışmasının sonuçlarına göre hastanelerin yüzde 51’inde koronavirüs vaka sayısı arttı.
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 1 Haziran sonrası “normalleşme" süreciyle hastanelerde yaşanan duruma ilişkin 51 ildeki 243 hastanede yaptığı değerlendirme anketinin sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Sendika Genel Merkez’inde yapılan toplantıda anket sonuçlarını SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden açıkladı.
 
Hastanelerde vaka arttı
 
Hastanelerin yüzde 51’inde koronavirüs vaka sayısının arttığına vurgu yapan Gönül, "Hastanelerin sadece dörtte birinde Covid-19 vaka sayısında azalma gözlenmiştir. Hastanelerin yüzde 24’ünde Covid-19 servisleri için plan hazırlanmıştır; bu oran pandemi hastanelerinde yüzde 28’dir. İşyeri temsilcilerimizin yüzde 40’ının bu konuda bilgisinin olmaması da manidardır. Çalışanların bilgilendirilmediği ve sürece katılmadığının göstergesidir. 1 Haziran sonrası sağlık emekçilerinin çalışma ortamı anket sonuçlarına göre 1 Haziran sonrasında, çalışma biçimleri ağırlıklı olarak eski çalışma biçimine dönmüştür. Hastanelerin yüzde 77’sinde dönüşümlü çalışma kaldırılmıştır” dedi.
 
Polikliniklerdeki yoğunluk
 
Hastanelerde ameliyatlar öncesi testlerin yapılıp yapılmadığına dair bilgi veren Gönül, “Hastanelerin yüzde 13’ünde hiçbir hastadan test istenmezken yüzde 20’sinde tüm hastalara, yüzde 42’sinde ise şüpheli hastalara test yapılmaktadır. Ankette hastanelerdeki poliklinik ve acil yoğunluğu da değerlendirilmiştir. Salgın öncesi ile karşılaştırıldığında hastanelerin yüzde 12'sinde poliklinik yoğunluğu salgın öncesine göre artış gösterirken yüzde 61’inde yoğunluk azalmıştır. Yine hastanelerin yüzde 19'unda acil servis yoğunluğu salgın öncesine göre artış gösterirken yüzde 45’inde yoğunluk azalmıştır” diye konuştu.
 
Semptom gösterene kadar çalıştırılıyorlar
 
Gönül, açıklamanın devamında şunları aktardı: “Şüpheli, temaslı ya da tanılı sağlık emekçilerine yönelik hazırlanan algoritmalar ve uygulamalar salgının başından beri sorunludur. Ancak 1 Haziran sonrasında bu konudaki uygulamalar daha da sorunlu hale gelmiştir. Anket sonuçlarına göre, pozitif tanılı ama semptom göstermeyen sağlık emekçileri hastanelerin yüzde 27'sinde semptom gösterene kadar çalıştırılmaktadır. Sağlık emekçilerine yönelik test yapılma durumunun detaylarına bakacak olursak, hastanelerin sadece yüzde 2'sinde rutin, periyodik test yapılmaktadır. Hastanelerin yüzde 38'inde sadece semptom gösterenlere test yapılmaktadır. Hastanelerin yüzde 28'inde semptom gösteren temaslılara; yüzde 15'inde semptom göstersin göstermesin temaslılara test yapılmaktadır. 
 
Yüzde 30'unda şiddet arttı
 
Ankete verilen cevaplara göre 1 Haziran sonrasında hastanelerin yüzde 30’unda sağlık emekçilerine şiddet artmıştır. Sağlık emekçileri arasında Covid-19 bulaşı artıyor Covid-19 bulaşı sağlık emekçileri için en önemli işçi sağlığı sorunudur. Nitekim 1 Haziran öncesi ve sonrası bulaş konusunda bir değişiklik olmamıştır. Sağlık emekçileri arasındaki enfekte olma oranı, vaka sayılarının şimdiye kadarki en yüksek oranlara çıktığı Diyarbakır, Urfa, Mardin, Şırnak, Antep'te alarm verecek noktaya gelmiştir. Bu duruma özgü tedbirlerin ve planlamaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir."