HDP ÇİM’leri Meclis’e taşıdı

  • 14:47 25 Haziran 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP vekili Şevin Coşkun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Cinsel istismara maruz kalan çocukların; hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal destekleri nasıl almaktadır?” diye sordu.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Şevin Coşkun, istismaramaruz bırakılan çocukları Meclis Gündemine taşıdı. Şevin, istismara maruz bırakılan çocukların hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal desteklerin aksamaması için Türkiye’deki bütün hastanelerin bünyesinde açılacağı Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen bölge hastanelerinde açılmamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sormak için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. 
 
Önergede şunlar kaydedildi:  “ 04.10.2012 tarih ve 28431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/20 sayılı Çocuk İzlem Merkezleri’nin (ÇİM) kurulması için Başbakanlık Genelgesi çıkarılmıştır. Genelgede, ‘Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin, bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli görülmüştür.’  şeklinde ÇİM’ lerin kuruluş amaçları açıklanmıştır  
 
19 Nisan 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı hastanelerde 40 tane Çocuk İzlem Merkezi olduğunu açıklamıştır.  Doğu Anadolu Bölgesi’nde yalnızca Van Araştırma Hastanesi’nde bulunmaktadır. Muş Devlet Hastanesi bünyesinde ÇİM’in açılması için Sağlık Bakanlığı’ndan yazı gelmesine rağmen herhangi bir çalışma başlatılmamıştır.“ denildi.
 
Önergede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu sorular yöneltildi:
 
*2012-2019 yılları arasında cinsel istismar ve cinsel tacize maruz kalan kaç çocuk hastanelere başvurmuştur?
 
*04.10.2012 tarihinden bu yana Çocuk İzlem Merkezleri’nde istismara maruz kalan kaç çocuğun başvurusu alınmıştır? İstismara maruz kalan çocukların yaş ve cinsiyet dağılımı nedir?
 
*04.10.2012 tarih ve 28431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/20 sayılı Çocuk İzlem Merkezleri’nin (ÇİM) kurulması için çıkarılan genelgede yer alan ÇİM’lere yönelik uygulamaların yasal hale getirilerek sürekliliğinin sağlanması için çalışmalarınız nelerdir?
 
*Çocuk İzlem Merkezi; Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir tek Van Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunmaktadır. 18.04.2014’te açıldığından bu yana Van Araştırma Hastanesi’nde faaliyet gösteren Çocuk İzlem Merkezi’ne istismara maruz kalan kaç çocuk başvurmuştur? Çocukların kaçı bölge illerinden gelmiştir?
 
*Muş Devlet Hastanesi bünyesinde ÇİM’in açılması için Sağlık Bakanlığı’ndan yazı gelmesine rağmen açılması için neden çalışma yapılmamıştır? Muş Devlet Hastanesi’nin bünyesinde ÇİM ne zaman açılacaktır?
 
*2012’den bu yana Muş Devlet Hastanesi’ne istismara maruz kalan kaç çocuk başvurmuştur? İstismara maruz kalan çocukların; hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal destekleri nasıl almaktadır?
 
*Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşadıkları travmanın etkilerinden kurtulabilmeleri, bundan sonraki yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla bakanlığınız ve ilgili bakanlıkların yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Var ise nelerdir?
 
*Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye imza atan ülkeler, 18 yaşından küçük her bireyi şiddet ve istismardan koruyacak yasal ve toplumsal önlemleri almakla yükümlüdür. Çocukların cinsel istismar vb. olaylara maruz kalmaması ile ilgili Bakanlığınızın ve ilgili bakanlıkların yürüttüğü önleyici çalışmalar nelerdir?”