HDP’den İçişleri Bakanına: Eşbaşkanlık sisteminin hedefte olmasının sebebi nedir?

  • 15:05 17 Eylül 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “*Eşbaşkanlık sisteminin Bakanlığınızın hedefinde olmasının sebebi nedir?” diye sordu. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Kadın Meclisi’nin dün Ankara’da bulunan Kuğulu Park’ta yapmak istediği açıklamaya yapılan polis saldırısına ilişkin Meclis Başkanlığına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanmak üzere yazılı soru önergesi verdi. 
 
Önergede “Demokratik toplumun en önemli kriterlerinden biri olan barışçıl toplanma ve gösteri özgürlüğü hakkı aynı zamanda ekonomik çıkarların savunulmasından siyasi fikirlerin ifadesine, sanatsal faaliyetlerde bulunmaktan adaletsiz uygulamalara tepki göstermeye kadar uzanan sivil, ekonomik, politik ve sosyal hakların tanınması, uygulanması ve savunulması için kullanabilecek bir araçtır ve uluslararası hukuk koruması altındadır” denildi. 2911 Sayılı yasaya işaret edilen önergede, yapılan çeşitli değişikliklere rağmen demokratik kriterlere yaklaşılamadığının gözlemlendiği belirtildi. OHAL döneminde yasaklamalarda giderek artış yaşandığı kaydedilen önergede, valiliklerin herhangi bir toplumsal gündemi gerekçe yaparak 30 günlük eylem ve etkinlik yasağı getirildiğini hatırlattı. 
 
‘OHAL dönemi esas alınıyor’
 
Önergenin devamında HDP Kadın Meclisi’nin “Eşbaşkanlık mor çizgimizdir” sloganı ile Ankara’da yapmak istediği eylemin yasaklanmasına dikkat çekilerek, “Gerçekleştirmek istediğimiz eyleme polis müdahale etmiş, herkesin darp edildiği eylem de 8 kadın gözaltına alınmıştır. Yürüyüş öncesi Kuğulu Park’ta bir araya gelen kadınların etrafını çevik kuvvet sarılmış ve eylem başlamadan müdahale gerçekleşmiştir. Ancak Ankara’da aynı yerde aynı saatlerde Vatan Partisi Güvenpark’ta bir eylem gerçekleştirmiş; o eyleme polis hiçbir şekilde müdahale etmemiştir. Nitekim iktidar partisi ve iktidar partisinin cevaz verdiği eylem ve etkinliklerde kolluk eylem yapanları koruyan bir tavır söz konusu olmaktadır. Diğer yandan bilhassa Ankara Valiliğinin OHAL kaldırılmış olmasına rağmen OHAL dönemi uygulamalarını esas aldığı gözlenmektedir” denildi. 
 
Önergede devamla da şunlar belirtildi: “2018 yılında verilen yasaklama kararında herhangi bir süre belirtilmemiş olsa dahi toplantı ve gösteri yürüyüşleri için verilen yasaklama kararlarının süre belirtilmeden muğlak olarak verilmesi de keyfiyete yol açacak olup hak ve özgürlüklerin alanını kısıtlaması bakımından Anayasa’ya aykırıdır. Öte yandan 2018 yılına ait valilik kararının geçerli olduğu nazara alındığı vakit de tarafımıza dün tebliğ edilen kararın bir anlamı kalmamaktadır.”
 
Meral, Süleyman Soylu’dan şu soruları yanıtlamasını istedi: 
 
“*Ankara’da gerçekleştirmek istediğimiz partimizin basın açıklaması hangi gerekçeyle yasaklanmıştır?
 
*Yasaklama kararını kim vermiştir?
 
*Yasaklama kararı verilmesi ile ilgili Bakanlığınızın bir talimatı var mıdır? Varsa talimatın içeriği nedir?
 
*Ülkede ilan edilmemiş bir olağanüstü hal mi vardır?
 
*Kararın valilik internet sitesinde yayımlanmamış olmasının gerekçesi nedir? Neden 2018 yılına ait valilik kararı gerekçe olarak gösterilmektedir? 2018 tarihli kararda bir süre belirtilmemiş olması bu kararın dilendiği zaman kullanılabilmesine olanak sağlaması için midir?
 
*HDP il teşkilatına tebliğ edilen kararı kim vermiştir? Bu konuda bakanlığınızın bir talimatı olmuş mudur? Valiliklerce verilen yasaklama kararı yalnızca HDP mensupları ve destekleyicilerini mi kapsamaktadır?
 
*Yaklaşık aynı saatlerde Güven Park’ta gerçekleşen Vatan Parti’sinin etkinliği neden yasaklanmamıştır? Kişilere ve partilere göre ayrı hukuk uygulanması Anayasa’ya aykırı değil midir? Anayasaya aykırı yasaklama kararları alan valiler için adli ve idari işlem yapılacak mıdır?
*Hak ve özgürlükler somut ve yakın bir tehlike olmadığı müddetçe kısıtlanamaz iken valilikler neden olasılıkları gerekçe göstererek keyfi bir biçimde kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlamaktadırlar? Bu yetkiyi nerden almaktadırlar?
 
*Bu uygulamalar olağanüstü hal uygulaması olduğuna göre, olağanüstü hal kararı alınmış vilayet var mıdır? Şayet OHAL kararına konu bir vilayet yok ise bu uygulamanın dayanağı nedir? Dayanağı olmayan bu idari işlemlerin sorumlusu kimdir? İçişleri Bakanı olarak valiliklere bu talimatları siz mi veriyorsunuz?
 
*Bakanlığınıza göre hangi siyasi partilerin gösteri yapma hakkı vardır? Bu konuda oluşturulmuş bir listeniz mi var?
 
*İktidar partisi ve iktidarı destekleyenler açısından toplantı ve gösteri hakkı korunurken, iktidarı desteklemeyenlere gösteri hakkı yasak mıdır?
 
*Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanabilmenin şartı yalnızca iktidar lehine gösteri düzenlenmesi midir?
 
*Ankara iline özgü toplantı ve gösteri haklarının kullanımına ilişkin özel bir durum mu söz konusudur? Ankara için farklı bir kanun mu uygulanmaktadır? 
 
*Partimizin Kuğulu Park’ta gerçekleştirmek istediği basın açıklamasının konusunun kayyım atamaları olması nedeniyle engellenmesi, kayyım atama kararlarını bakanlığınızın vermesinden mi kaynaklanmaktadır? Bakanlığınızın vermiş olduğu kayyım kararının eleştirilmesi mi bakanlığınızı harekete geçirmiştir?
 
*Kolluk görevlilerinin HDP’lilere saldırması talimatını kim vermiştir? Talimat valilikçe mi verilmiştir yoksa doğrudan Bakanlığınız mı vermiştir?
 
*Kolluk görevlilerinin Ankara il başkanını tehdit etmesi, diğer katılımcıları öldüresiye dövmesi bağlamında bir etkinliğin yasaklanmasının dahi şiddet yöntemleri ile yapılmasının izahı nedir? 
 
*Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına karşı HDP Ankara Kadın Meclisi olarak “Eş başkanlık mor çizgimizdir” diyerek gerçekleştirmek istediğimiz eylem neden rahatsızlık yaratmıştır? Bu rahatsızlığın nedeni kayyım atamalarının hukuka aykırı olması mıdır? 
 
*Eşbaşkanlık sisteminin Bakanlığınızın hedefinde olması sebebi nedir? 
 
*Belediyelerde eşbaşkanlık uygulamasına karşı olmanızın nedeni kadınların siyasette ve yönetim kademelerinde bulunmasına karşı olmanızdan mı kaynaklanmaktadır?”