Mültecilerin gönderilmesi için Meclise yasa sunuldu

  • 13:05 19 Kasım 2019
  • Siyaset
ANKARA - Meclis’e mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgili düzenlemeleri içeren 95 maddelik Torba Yasa Teklifi sunuldu. Teklifte, geri dönmek isteyen "gönüllü mültecilerin" desteklenmesi ve seyahat masraflarının karşılanması öngörülüyor.
 
Türkiye’de “düzensiz mülteci” olarak adlandırılan Suriyeli mültecilerin “gönüllü” geri dönüşlerinin sağlanması ve düzensiz göçle ilgili düzenlemeleri içeren 95 maddelik “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis İçişleri Komisyonu’na getirildi.
 
Teklifin gerekçesinde, Türkiye’ye “düzensiz göçmenlerin” tamamının geri gönderme merkezlerinde barındırılmasının kamu maliyesi üzerinde oluşturduğu yükü azaltmak ve yabancıların gönüllülük çerçevesinde geri dönüşe teşvik etmek amacıyla idari gözetime alternatif yükümlülükler düzenlemesi öngörüldüğü belirtildi.
 
Bu kapsamda, teklifin 81’inci maddesi, sınır dışı etme kararı alınmış ve menşe ülkesine gönüllü dönmek isteyen düzensiz göçmenlerin desteklenmesine ilişkin düzenlemeleri öngörüyor. Teklifte yer alan 80’inci madde ile sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masraflarına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.
 
Teklifte, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancıların kabul edilemeyen yolcu kapsamına alınarak işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında kendileri için belirlenecek alanlarda bekletilmeleri ile ilgili düzenlemeler bulunuyor. Teklifte, kamu düzeni ve güvenliği açısından “sakıncalı” görünenlerin ve Türkiye içinde olan yabancılara da giriş yasağı kararı uygulanmasını öngörüyor.
 
Torba yasada Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal etmeye teşebbüs edenler hakkında da sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınması öngörülüyor.
 
Teklifin 77’nci maddesi yabancıların idari gözetime alınması ile ilgili düzenlemeleri içeriyor. Teklifte idari gözetimi sonlandırılan göçmenlerin Türkiye içerisinde takip edilebilmelerini sağlamayı düzenliyor. Madde ile mültecilerin hangi rotaları kullanarak Türkiye’ye geldiklerini tespit etmeyi amaçlıyor.
 
 Şartlı mülteciler 
 
Teklif aynı zamanda “şartlı mülteci” statüsü alarak üçüncü ülkeye çıkış yapan veya yerleştirilen yabancıların statülerinin sona ermesine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.
 
Çocuklarla ilgili düzenleme 
 
Teklifte, Kabul ve Barınma Merkezlerinde refakatsiz çocukların merkeze uyum sağlaması, takibinin yapılması, psikososyal destek, sosyalleşme ve yaşam becerilerinin kazandırılması gibi spesifik ihtiyaçlarını karşılanmasına destek verebilecek uzman personel bulunmaması gerekçesiyle, refakatsiz çocukların Kabul ve Barınma Merkezlerinde barındırılmasının uygun olmadığı belirtildi. Teklifte, 18 yaşından küçük  refakatsiz çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimlere teslim edilmesi öngörülüyor.
 
Diğer düzenlemeler 
 
AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan torba yasa teklifinde, mülteciler ile ilgili düzenlemeler dışında ihracatçılara sağlanan 2 yıl süreli hususi damgalı pasaport hakkının süresinin 4 yıla çıkarılması, kumar oynayanlara verilecek idari para cezasının bin TL’ye yükseltilmesi, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyad değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerin 3 yıllık süreyle il ve ilçe idare kurullarınca yürütülebilmesi gibi düzenlemelerde yer alıyor.