'Kadınların maruz kaldığı şiddet tüm yönleriyle araştırılsın'

  • 11:28 11 Temmuz 2020
  • Siyaset
ANKARA - HDP’li Züleyha Gülüm, kadına yönelik şiddete dair faillerin yargılanmalarında izlenen cezasızlık, kadınların yargı süreci boyunca maruz kaldığı tehdit, engel ve ayrımcılığa ilişkin Meclis Araştırması istedi. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, kadına yönelik şiddete dair faillerin yargılanmalarında izlenen cezasızlık politikaları gibi kadınların adli makamlara yaptıkları şikayet başvuruları ve yargı sürecinde karşı karşıya kaldıkları tehdit, engel ve ayrımcılığa ilişkin Meclis  Genel Kurulu’na Araştırma önergesi verdi. 
 
‘Şiddetin sorgulanmasına ihtiyaç var’
 
Önergede yer alan gerekçede, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin; kadının insan hakları ihlali olarak, tüm biçimleriyle ve toplumsal yaşamın hemen hemen her alanında artarak devam ettiğine dikkat çekildi.  Önergede, Toplumsal sorunların başında gelen bu sorunun en önemli nedenlerinden birinin, koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirme yükümlülüğü bulunan siyasi idarinin etkili şekilde sorumluluklarını yerine getirmemesi olduğuna dikkat çekildi. Devamında ise “Bu bakımdan, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal ve kurumsal düzeydeki düzenlemelerle birlikte bunların işlev ve işlerliklerinin bir arada sorgulanmasına önemle ihtiyaç vardır” diye belirtildi. 
 
‘Kadınlar şikayetlerinden vazgeçirilmekte’
 
Maruz kaldıkları şiddet nedeniyle adli makamlara başvuran kadınların, şikâyet başvurularından itibaren yargı süreci boyunca karşılaştıkları pek çok sorun olduğu belirtilen önergede, “Kocaları, babaları, sevgilileri veya herhangi bir erkek tarafından gelebilecek olası tehditlere rağmen kadınlar, adli makamlara başvurmayı göze almakta fakat yetkiler tarafından bu şikâyetler çoğu zaman ciddiye alınmamaktadır. Polis merkezlerinde ‘böyle şeyler olur, bir kere de biz konuşalım’ veya ‘süreç çok uzun sürecek, zaten ceza verilmeyecek, çok yıpranacaksın’ gibi söylemlerle kadınlar şikâyetlerinden vazgeçirilmekte, yanlış bilgilendirilmektedir” ifadeleri yer aldı. 
 
‘Failler cesaretlendiriliyor’
 
Önergede, erkek şiddeti yargılamalarında izlenen cezasızlık politikasının, faillere verilen iyi hal ve haksız tahrik indirimleri ile yargı sürecinin uzatılması gibi hukuksuzlukların; kadınları, adli makamlara gidemez ve kendisine karşı işlenen suçları şikâyet edemez hale getirdiği vurgulandı.  Önergede, “Ayrıca bu durum failleri cesaretlendirmekte ve erkek şiddetini artırmaktadır. Kadınların uzun soluklu mücadeleleri sonucunda Türkiye, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamış ve 6284 sayılı yasa çıkartılmıştır. Ancak söz konusu yasa ve uluslararası sözleşmeler gerçek anlamda hiçbir zaman uygulanmamıştır. Zeynep Topal’ın şiddet gördüğü için gittiği sığınma evinden alınarak kocası tarafından öldürülmesi erkek egemen devlet politikalarla kadınların korumadığın son örneğidir. Cezasızlık politikaların bir sonucu olarak sığınakların gizliliği ihlal edilerek erkek faille paylaşılabilmekte, sığınak yetkilileri tarafından etkili risk analizi yapılmayabilmektedir” denildi.